Άγιοι Τόποι Βίντεο

Απο μηχανόβιος έγινε μοναχός – π. Κυριακός

Ο μοναχός Κυριάκος έγινε μοναχός επειδή τον ήθελε ο Αγιος Γεράσιμος.

Στην μονή Αγίου Γερασίμου στους αγίους τόπους στην Ιερηχώ.