Νέα

28 – 30.09. Σεμινάριο Αγιογραφίας – Εισαγωγή στον κόσμο των ιερών εικόνων – Ikonenmalseminar in Köln

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

για Σεμινάριο Αγιογραφίας στην ενορία της Κολωνίας

Bildergebnis für Λάζαρο Πεχλιβανίδη,

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Μια πρωτόλεια εισαγωγή στην τέχνη της αγιογράφησης από τον
διακεκριµένο αγιογράφο κο. Λάζαρο Πεχλιβανίδη, µε στόχο την
βιωµατική συµµετοχή στην δηµιουργία µιας ιερής εικόνας. Το σεµινάριο
διεξάγεται στα πλαίσια της έκθεσης εικόνων στον Ι. Ναό Κοιµήσεψς της
Θεοτόκου Κολωνίας (Urbanstr. 1, 50679 Köln-Deutz).
Διάρκεια σεµιναρίου 3 ηµέρες, 28-30 Σεπτεµβρίου µε 3 ώρες
καθηµερινής απασχόλησης 17:00-20:00 .
Το σεµινάριο λαµβάνει χώρα αν δηλωθούν 10 άτοµα. Αριθµός
συµµετεχόντων 12 άτοµα. Κόστος συµµετοχής 180€ / άτοµο. Στο ποσό
αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα απαιτούµενα υλικά. Εγγραφές και
περισσότερες πληροφορίες στο [email protected]

IKONENMALSEMINAR
EINFÜHRUNG IN DIE WELT DER IKONEN
Eine authentische Einführung in die Ikonenmalkunst durch den bekannten
Ikonenmaler Lazaros Pechlivanidis aus Thessaloniki. Ziel des Kurses ist
es, das Entstehen einer Ikone mitzuerleben.
Das dreitägige Seminar findet vom 28.-30. September 2017 (jeweils von
17-20 h) im Rahmen der Ikonenausstellung in der Kirche «Entschlafen
der Gottesgebärerin» (Alt-St. Heribert) in Köln-Deutz statt.
Teilnehmerzahl 12 Personen. Teilnahmegebühr 180 € / Person. Diese
Summe umfasst auch das erforderliche Arbeitsmaterial. Eine Anzahlung
ist bei der Anmeldung erforderlich. Das Seminar findet statt, wenn 10
Anmeldungen vorliegen. Anmeldung und weitere Informationen unter
[email protected]

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες

http://orthodoxie-koeln.de/el/

http://orthodoxie-koeln.de/images/Ankuendigungen/Ikonenausstellung_21_09_01_10_2017_GR.pdf

http://orthodoxie-koeln.de/images/Ankuendigungen/Ikonenmalseminar_28_30_09_2017.pdf