Νέα

Σάββατο 06.07. 19.00 ώρα – Αγιασμός αυτοκινήτων

Το Σάββατο 06.07. 19.00 ώρα θα γίνει ο Αγιασμός για τα αυτοκίνητα στην εκκλησια μας.