Νέα

Πρόγραμμα Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα του μήνα Δεκεμβρίου 2020

02.12. Τετάρτη – με τα μέτρα ασφαλείας

10.00 Αγίου Πορφυρίου – Θεία Λειτουργία

04.12. Παρασκευή – Αγ. Βαρβάρας και Αγ. Σάββα – με τα μέτρα ασφαλείας

18.00 – βραδινή Θεία Λειτουργία

06.12. Κυριακή – Ι΄ ΛΟΥΚΑ – Αγίου Νικολάου – με τα μέτρα ασφαλείας

09.00 – 10.00 – Α΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

11.00 – 12.00 – Β΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

από 13.00 ώρα μέχρι 15.00 ώρα, ανοιχτή η εκκλησία για ατομική προσευχή 

12.12.  Σάββατο – Αγίου Σπυρίδωνος – με τα μέτρα ασφαλείας

10.00 – Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

13.12. Κυριακή – ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ  – με τα μέτρα ασφαλείας

09.00 – 10.00 – Α΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

11.00 – 12.00 – Β΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

15.12. Τρίτη – Αγίου Ελευθερίου – με τα μέτρα ασφαλείας

10.00 – Θεία Λειτουργία

19.12. Σάββατο – με τα μέτρα ασφαλείας

18.00 Εσπερινός

20.12. Κυριακή – ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ – με τα μέτρα ασφαλείας

09.00 – 10.00 – Α΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

11.00 – 12.00 – Β΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

22.12.  Τρίτη – Αγίας Αναστασίας – με τα μέτρα ασφαλείας

10.00 – Θεία Λειτουργία

24.12.  Πέμπτη- Αγίας Ευγένιας – με τα μέτρα ασφαλείας

10.00 – 11.00 – Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

20.00 – 21.30 – Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

25.12. Παρασκευή – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – με τα μέτρα ασφαλείας

09.00 – 10.00 – Α΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

11.00 – 12.00 – Β΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

από 13.00 ώρα μέχρι 15.00 ώρα, ανοιχτή η εκκλησία για ατομική προσευχή 

26.12. Σάββατο – Η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου – με τα μέτρα ασφαλείας

10.00 – Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

26.12. Σάββατο – με τα μέτρα ασφαλείας

18.00 Εσπερινός

27.12. Κυριακή – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ – με τα μέτρα ασφαλείας

09.00 – 10.00 – Α΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις

11.00 – 12.00 – Β΄Θεία Λειτουργία – δεν έχει άλλες ελεύθερες θέσεις