Κύκλος Αγίας Γραφής

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ξεκινάμε ξανά: Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιανουάριο 2024 θα είναι :

Σάββατο 20.01.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Οκτώβριο 2022 θα είναι :

Σάββατο 15.10.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάρτιο θα είναι :

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ – Σάββατο 21.03.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο θα είναι :

Σάββατο 22.02.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιανουάριο θα είναι :

Σάββατο 11.01.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Δεκέμβριο θα είναι :

Σάββατο 07.12.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Νοέμβριο θα είναι :

Σάββατο 16.11.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Οκτώβριο θα είναι :

Σάββατο 12.10.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι :

Σάββατο 28.09.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιούνιο θα είναι :

Σάββατο 08.06.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάϊο θα είναι :

Σάββατο 11.05.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

Σάββατο 25.05.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάρτιο θα είναι :

Σάββατο 23.03.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο θα είναι :

Σάββατο 16.02.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιανουάριο θα είναι :

Σάββατο 26.01.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Δεκέμβριο θα είναι :

Σάββατο 08.12.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Νοέμβριο θα είναι :

Σάββατο 24.11.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Οκτώβριο θα είναι :

Σάββατο 27.10.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι :

Σάββατο 29.09.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιούνιο θα είναι :

Σάββατο 09.06.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

Σάββατο 23.06.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάϊο θα είναι :

Σάββατο 12.05.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

Σάββατο 19.05.   Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Απρίλιο θα είναι :

Σάββατο 28.04.    Ερμηνεία της Γ΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάρτιο θα είναι :

Σάββατο 03.03.    Ερμηνεία της Β΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

Σάββατο 17.03.    Ερμηνεία της Β΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο θα είναι :

Σάββατο 10.02.    Ερμηνεία της Α΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

Σάββατο 24.02.    Ερμηνεία της Α΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιανουάριο θα είναι :

Σάββατο 13.01.    Ερμηνεία της Α΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

Σάββατο 27.01.    Ερμηνεία της Α΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Δεκέμβριο θα είναι :

Σάββατο 09.12.    Ερμηνεία της Α΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Νοέμβριο θα είναι :

Σάββατο 18.11.    Ερμηνεία της Α΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Οκτώβριο θα είναι :

Σάββατο 07.10.    Ερμηνεία της Α΄Επιστολής Ιωάννου 19:00

Σάββατο 21.10.    Ερμηνεία της Α΄Επιστολής Ιωάννου  19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι :

Σάββατο 16.09.    Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους  19:00

Σάββατο 30.09.    Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους  19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιούνιο θα είναι :

Σάββατο 10.06.    Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους  19:00

Σάββατο 24.06.    Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους  19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάϊο θα είναι :

Σάββατο 06.05.    Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους  19:00

Σάββατο 20.05.    Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους  19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Απριλίο θα είναι :

Σάββατο 01.04.    Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους  19:00

Σάββατο 29.04.    Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους  19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάρτιο θα είναι :

Σάββατο 11.03.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο θα είναι :

Σάββατο 11.02.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

Σάββατο 25.02.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιανουάριο θα είναι :

Σάββατο 14.01.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Δεκέμβριο θα είναι :

Σάββατο 03.12.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

Σάββατο 17.12.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Νοέμβριο θα είναι :

Σάββατο 19.11.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Οκτώβριο θα είναι :

Σάββατο 29.10.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιούνιου θα είναι :

Σάββατο 11.06.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάϊο θα είναι :

Σάββατο 28.05.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Απρίλιο θα είναι :

Σάββατο 02.04.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

Σάββατο 23.04.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάρτιο θα είναι :

Σάββατο 12.03.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

Σάββατο 26.03.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο θα είναι :

Σάββατο 06.02.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

Σάββατο 13.02.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιανουάριο θα είναι :

Σάββατο 16.01.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Δεκέμβριο θα είναι :

Σάββατο 19.12.    Ερμηνεία του Ευαγγελίου κατά Μάρκου  19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Νοέμβριο θα είναι :

Σάββατο 14.11.      Ερμηνεία της Ιακώβου Επιστολής          19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Οκτώμβριο θα είναι :

Σάββατο 24.10.      Ερμηνεία της Ιακώβου Επιστολής          19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι :

Σάββατο 19.09.      Ερμηνεία της Ιακώβου Επιστολής          19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιούνιο θα είναι :

Σάββατο 13.06.      Ερμηνεία της Επιστολής Προς Τίτον      19:00

Σάββατο 20.06.      Ερμηνεία της Ιακώβου Επιστολής          19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάϊο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 09.05.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 16.05.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Απρίλιο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 25.04.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μαρτίου θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 14.03.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 28.03.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 21.02.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 28.02.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιανουάριο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 24.01.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Δεκέμβριο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 20.12.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Νοέμβριο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 15.11.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Οκτώβριο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 11.10.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 18.10.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 06.09.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 20.09.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιούνιο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 14.06.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 28.06.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάϊο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 10.05.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 24.05.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Απρίλιο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 12.04.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάρτιο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 15.03.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 29.03.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Φεβρουάριο θα είναι οι

Πράξεις των Αποστόλων.

Σάββατο 15.02.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

Σάββατο 22.02.       Ερµηνεία των Πράξεων των Αποστόλων    19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιανουάριο θα είναι η

Β´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 11.01.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Δεκέμβριο θα είναι η

Β´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 07.12.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Νοέμβριο θα είναι η

Β´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 09.11.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00

Σάββατο 23.11.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Οκτώβριο θα είναι η

Β´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 05.10.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00

————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Σεπτέμβριο θα είναι η

Β´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 28.09.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00

————————————————————————————————-​

Η ομάδα της μελέτης δεν θα συναντηθεί τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

————————————————————————————————-​

​Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Ιούνιου θα είναι η
Β´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 08.06.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00

Σάββατο 22.06.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00
————————————————————————————————-​

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάϊο θα είναι η
Β´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 25.05.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00

—————————————————————————————————————–

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Απρίλιο θα είναι η
Β´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 06.04.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00
Σάββατο 13.04.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Β!   19:00
————————————————————————————————–

Το θέμα μελέτης της ομάδας τον μήνα Μάρτιο θα είναι η

Α´ Επιστολή του  Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους.

Σάββατο 02.03.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Α!   19:00

Σάββατο 30.03.       Ερμηνεία της Επιστολής  προς Κορινθίους Α!   19:00

————————————————————————————————–