ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εκκλήσια μας το 1908

Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Wuppertal

Uellendahler Str. 407, 42109 Wuppertal

Τηλ.: 0202 – 700 762

π. Ελευθέριος Αργυρόπουλος

( Ὠρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 10.00-12.00 και 17.00-19.00 )

E-mail: [email protected]

Για ΔΩΡΕΕΣ

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τραπεζικό Λογαριασμό της Ενορίας:

Für Spenden verwenden Sie bitte folgende Bankverbindung

Griechisch-Orthodoxe Kirche Zoodochou Pigis
IBAN: DE90 3305 0000 0000 3943 20
BIC: WUPSDE33XXX