Νέα Ομιλίες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ(17 καὶ 24 Σεπτεμβρίου 2023)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
(17 κα 24 Σεπτεμβρίου 2023)
* * *

Πρς
τν εσεβ κλρο κα λα
τς ερς Μητροπόλεώς μας


γαπητοί μου Χριστιανο ρθόδοξοι τς Γερμανίας,
νάμεσα σ πολλς χρες, ο ποες δοκιμάζονται π φυσικς κα λλες καταστροφές, εναι κα πολυαγαπημένη μας πατρίδα. λλάδα μας χτυπήθηκε φέτος διαδοχικ π πρωτόγνωρης κτασης πυρκαγις κα πρωτοφανες πλημμύρες. διαίτερα πληγώθηκαν περιφερειακ νότητα Ρόδου, νομς βρου κα τ γεωγραφικ διαμέρισμα τς Θεσσαλίας. Θρηνομε δη δεκαπέντε νεκρος καί, δυστυχς, πάρχουν κόμα γνοούμενοι. Χιλιάδες εναι ο συνάνθρωποί μας ποεδαν τς κατοικίες κα τς ργασίες τους, λα τ πάρχοντά τους, κυριολεκτικ ν γίνονται στάχτη ν βυθίζονται κα ν χάνονται στ νερό. Ο πληγς πο νοιξαν εναι μεγάλες κα θ χρειαστεπολς χρόνος γι ν πουλωθον.

Τώρα, μως, ρθε κα δική μας ρα. ρα τν ρθοδόξων λλήνων κα τν Φιλελλήνων στ Γερμανία π πλο θεατς ν γίνουμε βοηθο στς νάγκες τν πληγέντων· ν σταθομε στ πλευρ τν πυροπαθν κα τν πλημμυροπαθν σο καλύτερα μπορομε, μ κινητήρια δύναμη τν χριστιανικ λληλεγγύη, τν ξία κα τν μορφι τς ποίας μαθαίνουμε κα ζομε π μικρο μέσα στν κκλησία μας.


Γι τν σκοπ ατό, τς Κυριακές, 17 κα 24 Σεπτεμβρίου 2023, θ περιαχθε δίσκος σ λες τς νορίες τς ερς Μητροπόλεώς μας. σοι θέλουν, μπορον ν βοηθήσουν καταθέτοντας τσυμβολή τους στν εδικ λογαριασμ τς Μητροπόλεώς μας, παραιτήτως μ τν νδειξη «Brandund Flutkatastrophe Griechenland». Τ ποσ πο θ συγκεντρωθε, θ διατεθε μέσ τν σχυρν φιλανθρωπικν δομν τν ερν Μητροπόλεων πο βρίσκονται στν περιφερειακνότητα Ρόδου κα στος νομος βρου, Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων κα Καρδίτσας.


Σς καλ πατρικ λους ν ̓ νταποκριθετε μ γενναιοδωρία κα δη π τώρα σς εχαριστ γι τ βοήθειά σας. Εχομαι λόψυχα σ λους σας λα τ καλ το Θεο!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Γερμανίας Αγουστνος
________________________________________________________________________________

GriechischOrthodoxe Metropolie von Deutschland
Commerzbank Köln
IBAN: DE25 3708 0040 0221 3436 03
BIC: DRESDEFF370
Verwendungszweck: Brand und Flutkatastrophe Griechenland