Βίντεο Βίντεο-Γέροντες και Άγιοι Γέροντες και Άγιοι Ομιλίες

ΓΕΡ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ : Σημείο Θεού στην εποχή μας – Παύλος Μητρ. Σισανίου-Σιατίστης (21.11.2016)

Ι.Μ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ι.Ν.Αγ.Γεωργίου Πανοράματος. 21.11.2016.
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα : “Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ”.
Εδώ, η εισήγησις π. Παύλου Ιωάννου, Μητροπολίτου Σισανίου – Σιατίστης : “ΓΕΡ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ : Σημείο του Θεού στην εποχή μας”.