Νέα

Ανακοίνωση της Ι. Μητροπόλεως Γερμανίας για τους πυροπαθείς

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
GRIECHISCH-ORTHODOXE METROPOLIE VON DEUTSCHLAND
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 2
53227 Bonn
* * *
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γερμανίας συμμετέχει στὴν κοινὴ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνακούφιση τῶν πυροπαθῶν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν ποὺ ὑπέστησαν. Μετὰ τὴ λήξη τῶν θερινῶν διακοπῶν, τὸν μῆνα Σεπτέμβριο, θὰ διεξαχθεῖ ἔρανος σὲ παγγερμανικὸ ἐπίπεδο. Τὸ ποσὸ ποὺ θὰ συγκεντρωθεῖ θὰ παραδοθεῖ ἀπευθείας στὶς Ἱερὲς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖες ἐπλήγησαν δεινῶς ἀπὸ τὶς φονικὲς πυρκαγιές. Μέχρι τότε, ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ φιλέλληνες μποροῦν νὰ καταθέσουν στὸν εἰδικὸ τραπεζικὸ λογαριασμὸ τὸ ποσὸ ποὺ ἐπιθυμοῦν γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.

VERLAUTBARUNG
Die Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland nimmt teil an den allgemeinen Bemühungen, die Lage der vom Feuer geschädigten Bewohner Griechenlands zu erleichtern und die entstandenen Schäden zu beseitigen. Nach dem Ende der Sommerferien, im September, wird in ganz Deutschland eine Kollekte durchgeführt werden. Das gesammelte Geld wird direkt denjenigen Metropolien der Kirche von Griechenland überwiesen werden, die am stärksten von den verheerenden Feuern betroffen wurden. Bis dahin können alle Griechen und Freunde Griechenlands eine Spende für diesen Zweck auf das folgende Spendenkonto überweisen:

Εἰδικὸς Τραπεζικὸς Λογαριασμός – Spendenkonto
Empfänger: Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland
Bank: Commerzbank Bonn
IBAN: DE25 3708 0040 0221 3436 03
BIC/SWIFT: DRESDEFF370
Verwendungszweck: Brandkatastrophe – Griechenland

Σημείωση: Ἂν ἐπιθυμεῖτε νὰ σᾶς ἀποσταλεῖ ἀπόδειξη γιὰ τὴν Ἐφορία, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς γνωρίσετε τὴν πλήρη διεύθυνσή σας.

Wenn Sie eine Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt wünschen, bitten wir um Angabe Ihrer vollständigen Anschrift.

Βόννη/Bonn, 11.08.2021