ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εκκλήσια μας το 1908

Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Wuppertal

Uellendahler Str. 407, 42109 Wuppertal

Τηλ.: 0202 – 700 762

π. Ελευθέριος Αργυρόπουλος

( Ὠρες γραφείου: κάθε Δευτέρα 10.00-12.00 και 17.00-19.00 )

E-mail: wuppertal@orthodoxie.net